Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności od producenta do konsumenta

Zwiększona świadomość klientów w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności oznacza coraz wyższe oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw — od producenta do konsumenta.

Wdrożenie systemu, który może zapobiegać naruszeniu bezpieczeństwa łańcucha dostaw, chronić go i przeciwdziałać ingerencjom, pozwala zminimalizować ryzyko celowego skażenia żywności i zapobiegać szkodom natury finansowej i wizerunkowej.

  • Inteligentny i niezawodny dozór wizyjny
    Zapobiegaj aktywnie celowemu sabotażowi i odstraszaj przestępców dzięki inteligentnym rozwiązaniom w zakresie dozoru wizyjnego. Zabezpieczaj złożone działania, od momentu produkcji po transport, stosując system zapewniający natychmiastową weryfikację przy każdej pogodzie i w każdych warunkach oświetlenia.

  • Wykrywanie zdarzeń w czasie rzeczywistym dla podjęcia szybkich i prawidłowych działań
    Zwiększ bezpieczeństwo dzięki analizie w czasie rzeczywistym i monitorowaniu zanieczyszczenia na linii produkcyjnej za pomocą systemu, który jest w stanie skutecznie odróżnić rzeczywiste zagrożenia od fałszywych alarmów, tak aby natychmiast wykrywać zanieczyszczone produkty i je zabezpieczać. 

  • Elastyczny i skalowalny system
    Zapewnij bezpieczeństwo i jakość produktów żywnościowych w całym obiekcie, stosując rozwiązanie umożliwiające łatwą integrację z innymi systemami, współpracujące ze sobą kamery, działające we wszystkich warunkach oświetlenia i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.