Banner - cash depots & C.I.T

Składowanie i przewożenie gotówki

Maksymalne bezpieczeństwo od bankomatu do skarbca

Ponieważ przestępcy zwykle podążają za pieniędzmi, gotówka stawia szczególne wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla każdej instytucji finansowej lub firmy specjalizującej się w przewożeniu środków pieniężnych. Wiemy, jakie znaczenie mają niezawodne, nowoczesne rozwiązania nadzoru działające w różnych warunkach, na każdym kroku procesu — od odbioru i przewozu po liczenie, sortowanie i kontrolę jakości. Czołowe sieciowe rozwiązania wizyjne Axis zapewniają szereg korzyści istotnych z punktu widzenia działalności banku:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i środków
  • Prowadzony w czasie rzeczywistym monitoring każdego etapu łańcucha obsługi gotówki
  • Obniżenie kosztów nieprawidłowości w obsłudze gotówki
  • Aktywne przeciwdziałanie przestępczości

 

Bezpieczeństwo na każdym etapie

Wybór firmy Axis zapewnia dostęp do najbogatszej na rynku oferty sieciowych rozwiązań wizyjnych, umożliwiających prowadzenie zewnętrznego, wewnętrznego i mobilnego nadzoru na każdym etapie łańcucha obsługi gotówki. Obejmuje to:

  • Ogrodzenia
  • Wejścia i wyjścia
  • Doki załadunkowe
  • Strefy liczenia, kontroli jakości i pakowania
  • Skarbce
  • Bankowozy

Wszystkie sieciowe rozwiązania wizyjne Axis są oparte na otwartych standardach, dzięki czemu można je łatwo integrować z istniejącymi systemami alarmowymi i kontroli dostępu. Prowadzi to do zwiększenia skuteczności pracowników ochrony oraz obniżenia kosztów obsługi fałszywych alarmów. Z poziomu jednej centralnej lokalizacji można nieprzerwanie kontrolować każdy etap procesu. 

Doskonalenie procesów gotówkowych i skracanie czasu dochodzeń

Stosowanie sieciowych rozwiązań wizyjnych z alarmami wyzwalanymi na podstawie zdarzeń umożliwia szybkie znajdowanie potrzebnego obrazu wideo. Dzięki temu nie trzeba tracić czasu ani zasobów na przeglądanie wielu godzin nagranego materiału. Wraz ze swoimi partnerami Axis oferuje rozwiązania umożliwiające integrację systemu wideo z urządzeniami stosowanymi do obsługi gotówki. Zapewnia to dodatkowe „oczy” do obserwacji procesów zautomatyzowanych. 

O krok przed przestępcami

We wszystkich dziedzinach związanych z obecnością gotówki przestępcy stale szukają nowych sposobów na złamanie zabezpieczeń. Jednak ewolucji przestępczości towarzyszy rozwój rozwiązań Axis tworzonych z myślą o jej aktywnym przeciwdziałaniu. Nasze rozwiązania umożliwiają na przykład otrzymywanie automatycznych alarmów w przypadku czyjegoś wejścia na obszar zastrzeżony — niezależnie od pory doby. Zabezpieczenie antysabotażowe natychmiast informuje o przypadkach zakrycia kamery lub zmiany jej kierunku, natomiast funkcja detekcji audio wysyła alarm w przypadku wychwycenia określonego dźwięku.  Ponadto Axis ściśle współpracuje z wyspecjalizowanymi partnerami oferującymi inteligentne aplikacje wideo, takie jak rozpoznawanie twarzy i tablic rejestracyjnych, co pozwala zwiększyć wartość wdrożonego systemu.