Banner - girl at atm

ATMs

Dyskretne kamery — oczywiste korzyści

Jako lider w dziedzinie sieciowego nadzoru wizyjnego, Axis oferuje najbardziej zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa. Technologia IP nie tylko umożliwia prowadzenie nowoczesnego nadzoru, ale też stanowi również łatwy i ekonomiczny sposób na poprawę obsługi klientów oraz usprawnienie działalności. Bardzo dyskretne kamery sieciowe Axis mogą automatycznie wysyłać alarmy w przypadku zakrycia urządzenia lub próby dokonania sabotażu — dzięki temu operator jest natychmiast powiadamiany o możliwych przestępstwach lub naruszeniach zabezpieczeń.

Poprawa bezpieczeństwa i ochrony

W przypadku alarmów, które wymagają natychmiastowej reakcji lub dalszych wyjaśnień, można szybko dostarczyć materiał dowodowy policji i innym zainteresowanym podmiotom. Ponadto, kamery dostarczają najwyraźniejszy na rynku, zdumiewająco szczegółowy obraz wideo jakości HDTV, który zapewnia możliwość identyfikacji nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Usprawnienie działania i redukcja kosztów

Funkcja zdalnego dostępu do przekazywanego na żywo i nagranego obrazu wideo sprawia, że nie trzeba tracić czasu i zasobów na pozyskiwanie materiału wizyjnego z bankomatu. W przypadku ograniczeń łączności sieciowej można pobrać materiał w nocy. Format kompresji wideo H.264 dodatkowo zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć masową. Ponadto, w zależności od wymagań w zakresie nagrywania można skorzystać z pamięci masowej typu Edge i przechowywać materiał wizyjny w poszczególnych kamerach. Eliminuje to konieczność stosowania kosztownych urządzeń pamięci masowej wewnątrz bankomatów.  

Discreet cameras. Obvious benefits.

As the leader in network video surveillance, Axis offers the most advanced security and safety solutions within ATMs. Axis’ range of discreet network cameras can defend against attacks on customers and the ATM itself, in addition to protecting against vandalism, theft, and fraud, keeping your ATMs operational.

Usprawnienie działania i redukcja kosztów

Funkcja zdalnego dostępu do przekazywanego na żywo i nagranego obrazu wideo sprawia, że nie trzeba tracić czasu i zasobów na pozyskiwanie materiału wizyjnego z bankomatu. W przypadku ograniczeń łączności sieciowej można pobrać materiał w nocy. Format kompresji wideo H.264 dodatkowo zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć masową. Ponadto, w zależności od wymagań w zakresie nagrywania można skorzystać z pamięci masowej typu Edge i przechowywać materiał wizyjny w poszczególnych kamerach. Eliminuje to konieczność stosowania kosztownych urządzeń pamięci masowej wewnątrz bankomatów.