Bankowość i finanse

Wydaje się, że tempo rozwoju technologii wciąż rośnie. A z każdym nowym krokiem podejmowanym przez instytucje finansowe — od instalowania kolejnych bankomatów i stanowisk samoobsługowych po wprowadzanie bankowości mobilnej — przestępcy szukają nowych sposobów obejścia zabezpieczeń.

Prawdziwa skalowalność i integracja

Sieciowe rozwiązania wizyjne Axis umożliwiają wprowadzanie nowych urządzeń i funkcji — od enkoderów i kamer po aktywne środki bezpieczeństwa i analizy wideo — odpowiednio do tempa rozwoju. Ponadto rozwiązania Axis można łączyć z innymi systemami opartymi na protokole IP, takimi jak sygnalizacja pożaru, czy kontrola dostępu. Sieciowe systemy wizyjne wzbogacają rozwiązania bezpieczeństwa o obrazy cyfrowe. Funkcje zdalnego dostępu i zarządzania obrazem wideo ułatwiają znajdowanie właściwego materiału oraz udostępnianie go policji. 

Trustworthy cybersecurity

Video surveillance has for many years been an important part of a bank’s security infrastructure. But the growth in adoption of IP cameras over analog systems has provided many more network access points and potential system vulnerabilities, in addition to numerous benefits in quality, efficiency and system management.

It is important to recognize that being cyber secure isn’t a one-of project, but an on-going process. It includes people, processes, hardware and software – to identify any new vulnerabilities that a system might have and proactively addressing these.
Ensuring cybersecurity for your network of cameras (or other IP devices) then of course includes partnering with the right vendors that realize the importance of trustworthy cybersecurity requirements and processes.

Axis ułatwia zapewnienie niezawodności systemu na wszystkich poziomach. Zabezpieczenia antysabotażowe natychmiast powiadamiają o podejrzanych zmianach w polu widzenia kamery. Opcjonalne nagrywanie wideo na kartach SD umieszczonych w kamerach zapewnia nadmiarowość, która zwiększa niezawodność systemu. Rozwiązania Axis pomagają w zachowaniu zgodności z przepisami dzięki funkcjom ochrony informacji, takim jak szyfrowanie wideo, wielopoziomowa ochrona hasłem, uwierzytelnianie, nagrywanie na podstawie zdarzeń, maskowanie itp. Ułatwia to zachowanie standardów bezpieczeństwa IT i wymogów działu kadr.

Opinie użytkowników

Bank of Brasilia SA (BRB)

Banco de Brasília S.A. weighed all the variables and decided to replace its analog CCTV with digital video surveillance in 100% of its branches

Czytaj dalej

Presta Prenda

With the evolving technologies available, Banco Azteca modernizes its branches across Mexico with network video security solutions

Czytaj dalej

BIT

IP cameras and license plate recognition enhance customer satisfaction with data center

Czytaj dalej