Zostań dostawcą usług

AXIS Video Hosting System (AVHS) to wyjątkowe rozwiązanie, w ramach którego centrum monitorowania alarmów może świadczyć przez Internet zarządzaną usługę wideo monitoringu.

  • Bardziej atrakcyjne usługi ochrony dzięki oferowaniu małym i średnim firmom funkcji zdalnego monitoringu oraz innych usług
  • Szeroka gama obsługiwanych produktów sieciowych Axis, umożliwiająca elastyczne tworzenie odpowiednich rozwiązań
  • Łatwe zaspokajanie potrzeb klientów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony
  • Niskie koszty instalacji — możliwość połączenia z istniejącą siecią szerokopasmową
  • Większa efektywność obsługi alarmów dzięki możliwości ich zdalnego weryfikowania i resetowania
  • Minimalne wymogi w zakresie obsługi technicznej: dostawcy hostingu Axis oferują usługi przechowywania materiału wizyjnego klientów oraz codziennego zarządzania i konserwacji

Przewaga konkurencyjna

Dzięki temu rozwiązaniu centra monitorowania alarmów mogą poszerzyć istniejącą ofertę usług i pozyskać nowe źródło regularnych przychodów. Wprowadzenie usług internetowego nadzoru wizyjnego pozwala zacieśnić współpracę z dotychczasowymi klientami i otwiera możliwości pozyskania nowych odbiorców.

Niskie koszty instalacji

Funkcja połączenia z kamerą jednym kliknięciem ułatwia dodawanie do systemu nowych produktów sieciowych Axis, niezależnie od dostawcy usług internetowych, routerów i ustawień zapory. Wystarczy podłączyć kamery (niewymagające konfiguracji) do istniejącej sieci i zarejestrować je w portalu usług, a natychmiast staną się dostępne do wyświetlania i nagrywania obrazu przez Internet.

Łatwy sposób tworzenia nowych usług

Przez objęcie hostingiem kamer zainstalowanych u klienta dostawca zyskuje nowe możliwości w zakresie efektywnego świadczenia tradycyjnych usług monitorowania alarmów, takich jak zdalny obchód kontrolny, usługi ochroniarskie, monitorowanie alarmów i zarządzanie systemem. Ponadto możliwe staje się oferowanie nowych usług, takich jak monitorowanie codziennych dostaw i ochrona gotówki.

An easy way to develop new service offerings

With a hosted camera in place at a customer’s site, new possibilities can be created to more effectively manage your traditional alarm monitoring services such as remote guard tour, guard-force services, alarm monitoring and system management. In addition, it will provide possibilities for new services such as the monitoring of daily deliveries and cash protection.