Obsługiwane produkty

Kamery sieciowe

Urządzenia innych producentów

Urządzenia innych producentów są obsługiwane w wersjach Axis Camera Station 5 i nowszych. Muszą być one zgodne z profilem ONVIF S; pełna lista znajduje się na stronie onfiv.org. Narzędzie firmy Axis do sprawdzania zgodności urządzeń z AXIS Camera Station pomaga sprawdzić, czy produkt sieciowy do dozoru wizyjnego innego producenta jest zgodny z aplikacją AXIS Camera Station.

Szczegółowe informacje na temat urządzeń innych producentów znajdują się w najnowszym biuletynie technicznym dotyczącym obsługi urządzeń innych producentów przez Axis Camera Station.

Uwaga

Oprogramowanie AXIS Camera Station obsługuje wszystkie urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem sprzętowym w wersji 4.30 lub nowszej. Masz wątpliwości dotyczące oprogramowania sprzętowego? Wejdź na stronę oprogramowania sprzętowego w celu ustalenia wersji.

Nota prawna

Firma Axis nie gwarantuje jakości, niezawodności ani innych funkcji produktów podmiotów zewnętrznych. Firma Axis nie odpowiada za prawidłowość ani kompletność przedstawionych na tej stronie informacji. Informacje podawane są „takie, jakie są”, bez żadnych gwarancji.