Firmware versions

Stałopozycyjna kopułkowa kamera sieciowa AXIS M3014

Nie obsługujemy już tych wersji oprogramowania sprzętowego. Mogą one zawierać błędy i luki, które poprawiono w kolejnych wersjach. Zalecamy korzystanie z obsługiwanego oprogramowania sprzętowego wymienionego na stronie www.axis.com/support/firmware.

The latest version of this products firmware is 5.51.6.1
Download the latest version
Release notes
Third party software licenses
How to upgrade