Licencje drukowane

Niedostępne w Ameryce Północnej; w tym regionie należy korzystać z eLicencji.

Licencje Axis Camera Station 5

Licencja CORE device

Licencja UNIVERSAL device

Pakiet 1 licencji

0879-050

Pakiet 1 licencji

0879-090

Pakiet 4 licencji

0879-060

Pakiet 4 licencji

0879-100

Pakiet 16 licencji

0879-070

Pakiet 10 licencji

0879-110

Pakiet 32 licencji

0879-080

Pakiet 20 licencji

0879-120

 

Zaktualizuj licencje Axis Camera Station 4 i starsze do wersji 5

Aktualizacja Axis Camera Station 4 do licencji CORE

Darmowa

Aktualizacja Axis Camera Station 4 do licencji UNIVERSAL UPG

Pakiet 1 licencji

0879-170

Pakiet 5 licencji

0879-180

Pakiet 10 licencji

0879-190

Pakiet 20 licencji

0879-200

 

Numery części licencji elektronicznych znajdują się w sekcji „Gotowy do zakupu?”.

Chcesz dokonać zakupu?

W aplikacji AXIS Camera Station można w prosty sposób dodawać licencje. Patrz: Informacje o licencjach i Wytyczne dotyczące sprzętu

Licencja elektroniczna

Licencje Axis Camera Station 5
Licencja UNIVERSAL Device:   0879-020
Licencja CORE Device:   0879-010
Zaktualizuj licencje Axis Camera Station 4 i starsze do wersji 5
Aktualizacja Axis Camera Station 4 do licencji CORE:   Bezpłatna (nie jest konieczna licencja)
Aktualizacja Axis Camera Station 4 do licencji UNIVERSAL UPG:   0879-040

Licencja drukowana