Aktywacja oprogramowania Axis Camera Station

Po dodaniu urządzeń w programie Axis Camera Station użytkownik otrzyma powiadomienie o konieczności rejestracji licencji w celu aktywacji pełnej wersji (nie dotyczy wersji demo). Należy postępować zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami, w zależności od tego, czy komputer z zainstalowanym programem Axis Camera Station ma bezpośredni dostęp do Internetu czy nie.

W jaki sposób przydzielić licencje do systemu podłączonego do Internetu

Klient oraz serwer Axis Camera Station muszą być podłączone do Internetu. 

 1. W kliencie Axis Camera Station: Przejdź do karty Main menu > Options > Licenses > License Status (Menu główne > Opcje > Licencje > Status licencji).
 2. W kliencie Axis Camera Station: kliknij opcję Manage licenses online (Zarządzaj licencjami online).
 3. Na portalu licencyjnym AXIS Camera Station: zaloguj się, używając konta Axis.
 4. Na portalu licencyjnym AXIS Camera Station: Wprowadź klucz licencji i kliknij opcję Add licenses (Dodaj licencje).
 5. W kliencie Axis Camera Station: sprawdź, czy klucze licencji są wyświetlane na karcie Main menu > Options > Licenses > License Keys (Menu główne > Opcje > Licencje > Status licencji).

Proces ten opisano również w samouczku wideo dotyczącym rejestracji licencji online.

W jaki sposób przydzielić licencje do systemu niepodłączonego do Internetu

Aby przydzielić licencje do systemu niepodłączonego do Internetu, należy skorzystać z dwóch platform: 

Klienta Axis Camera Station zainstalowanego w systemie bez połączenia z siecią.
Portalu licencyjnego AXIS Camera Station

Należy zrobić to w podanej poniżej kolejności:

 • Rozpocznij proces przydzielania licencji w kliencie Axis Camera Station (krok 1).
 • Następnie przejdź do portalu licencyjnego Axis Camera Station w Internecie (kroki A–D).
 • Zakończ proces, przechodząc z powrotem do klienta Axis Camera Station (krok 2).

 

 

1

Eksportuj plik systemowy

a) Przejdź do karty Main menu > Options > Licenses > License Status (Menu główne > Opcje > Licencje > Status licencji).

b) Kliknij opcję Export system file (Eksportuj plik systemowy).

c) Zapisz plik systemowy na dysku USB.

A

Zaloguj się do portalu licencyjnego AXIS Camera Station

Zaloguj się na portalu:

www.axis.com/licenses, używając konta Axis.
B

Prześlij plik systemowy

a) Kliknij opcję Upload system file (Prześlij plik systemowy) i wybierz plik systemowy znajdujący się na dysku USB.

b) Kliknij opcję Manage system (Zarządzaj systemem).

C

Dodaj licencje

W oknie Enter license key (Wprowadź klucz licencji): Wprowadź klucz licencji i kliknij opcję Add licenses (Dodaj licencje).

W przypadku systemów rejestratorów AXIS S10:
jeżeli po wczytaniu pliku systemowego szczegóły licencji wyświetlane są w obszarze License keys (Klucze licencji), oznacza to, że zarejestrowano system. Zalecamy zapisanie szczegółów licencji lub zapisanie ich w formie elektronicznej na dysku USB. Nie można pobrać utraconych kluczy licencji.

D

Pobierz plik licencji

W oknie License keys (Klucze licencji): Kliknij opcję Download license file (Pobierz plik licencji) i zapisz plik na dysku USB. 

2

Importuj plik licencji

a)      Przejdź do karty Main menu > Options > Licenses > License Status (Menu główne > Opcje > Licencje > Status licencji).

a)      Kliknij opcję Import (Importuj) i wybierz plik licencji znajdujący się na dysku USB.

c)       Sprawdź, czy klucze licencji wyświetlane są na karcie License Keys (Klucze licencji).

 

Proces ten opisano również w samouczku wideo dotyczącym rejestracji licencji offline.

Ponowna aktywacja i przenoszenie licencji na nowy serwer

Czasami konieczne jest „odpięcie” licencji danego serwera, aby przypiąć ją (zarejestrować) na nowym serwerze; na przykład po ponownej instalacji systemu operacyjnego lub po przeniesieniu serwera Axis Camera Station na inny komputer. Aby odpiąć istniejącą licencję, postępuj w sposób opisany poniżej:

 • Zaloguj się na portalu: www.axis.com/licenses, używając konta Axis.
 • Wybierz system, od którego chcesz odpiąć licencje.
 • Zapisz numer odpinanej licencji.
 • Kliknij „Unbind” (Odepnij).

Aby zarejestrować licencje na nowym serwerze, postępuj zgodnie z podanymi powyżej instrukcjami dotyczącymi rejestracji online lub offline.

Proces ten opisano również w samouczku wideo dotyczącym przenoszenia licencji na nowy serwer.

Informacje dotyczące poprzednich wersji AXIS Camera Station (wersja 3 i 4)