Oświadczenie w sprawie wpływu epidemii koronawirusa na działalność Axis

Aktualności
15 maj 2020
Epidemia COVID-19 nieustannie dotyka wiele regionów na całym świecie. W tej sytuacji głównym priorytetem Axis pozostaje bezpieczeństwo naszych pracowników, dlatego podjęliśmy szereg działań w celu zmniejszenia ryzyka narażenia ich na zarażenie.

Ograniczenia przemieszczania się obywateli w wielu krajach wiążą się z niepewnością i tym samym wpływają na nasz łańcuch dostaw, co w niektórych przypadkach skutkuje nieco dłuższym czasem dostawy produktów Axis. Mimo to, w ostatnich tygodniach sytuacja w tym zakresie pozostawała stabilna. Jako ważny dostawca produktów i usług koniecznych do działalności operacyjnej i utrzymania niezbędnej infrastruktury, w wielu krajach także rządowej, władze kilku z nich potwierdziły możliwość kontynuacji działalności Axis i naszych dostawców.

Jesteśmy pewni, że nasze działania pozwalają ograniczać wszelkie niedogodności u naszych Klientów - widzimy pozytywne efekty wielu z nich, mowa tu m.in. o zmianie organizacji transportu, współpracy z wieloma dostawcami i monitorowaniu stanów magazynowych w całym łańcuchu dostaw. Nasi dystrybutorzy działają w większości przypadków tak jak dotychczas, standardowo funkcjonują także nasze centra logistyczne oraz zakłady produkcyjne, a my niezmiennie dostarczamy nasze produkty.

W tym momencie główne konsekwencje związane ze stanem epidemiologicznym w Europie Wschodniej są następujące:

  • Przewidujemy nieco dłuższy czas dostawy produktów, na które popyt zwiększył się ze względu na sytuację rynkową. W związku z tym podejmujemy proaktywne środki, takie jak dywersyfikacja źródeł dostaw od wielu dostawców, staranne monitorowanie poziomu zapasów, zwiększanie bezpiecznego poziomu zapasów elementów i części zamiennych, itp.
  • Ze względu na środki ochronne wprowadzone w kilku krajach Europy Wschodniej, które spowodowały blokady i wstrzymanie operacji lotniczych, mogą wystąpić pewne trudności z dostawami części i gotowych produktów, skutkujące kilkudniowymi opóźnieniami. W tym zakresie, nasz dział logistyki wraz z podwykonawcami odpowiedzialnymi za transport pracują nad przearanżowaniem przesyłek. Uważnie monitorujemy także ogłoszenia rządowe, tak aby umożliwić jak najszybszą, możliwą w obecnej sytuacji, wysyłkę.
  • Rekomendujemy wszystkim stronom (przedstawicielom Axis, Partnerom i Dystrybutorom) ściślejszą współpracę. Prosimy abyście informowali się wzajemnie z odpowiednim wyprzedzeniem o nowych projektach lub zamówieniach większych niż zwykle. Ponadto, wskazana jest także odpowiednia rejestracja projektu w CRM, aby móc terminowo zrealizować odpowiednie zamówienie.

Niemniej, sytuacja pozostaje niepewna. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby na bieżąco, raz w tygodniu, informować naszych Partnerów i Klientów o rozwoju sytuacji.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zachęcamy Partnerów Axis do zapoznania się z Poszerzoną Listą Terminów Realizacji lub do kontaktu za pośrednictwem ich dotychczasowych kanałów.

Więcej informacji dostępnych tutaj: Marek Pavlica, Regional Communications Specialist Eastern Europe, Russia and CIS, Axis Communications
Telefon +42 073 431 9237