Rozwiązywanie problemów z kamerami Axis

Aktualizacja oprogramowania/oprogramowania sprzętowego

Zajmijmy się oprogramowaniem! Axis regularnie wypuszcza na rynek nowe oprogramowanie zwane oprogramowaniem sprzętowym (axis.com). Rozwiązując problemy, upewnij się, że kamery mają najnowsze oprogramowanie sprzętowe. Częsta aktualizacja może rozwiązać Twój problem!

W witrynie axis.com znajdziesz najnowsze oprogramowanie sprzętowe dla swojej kamery oraz szczegółowe instrukcje opisujące różne sposoby przeprowadzenia aktualizacji.

Download firmware

Ilustracja 8: Pobierz oprogramowanie sprzętowe z witryny www.axis.com

AXIS Media Control to wtyczka ActiveX® do przeglądarki Microsoft® Internet Explorer®, która instaluje się automatycznie, gdy po raz pierwszy uzyskuje się dostęp do podglądu na żywo z kamery Axis. Wtyczka obsługuje strumieniowanie wideo oraz zaawansowane mechanizmy sterowania, w zależności od modelu kamery.

W razie konieczności najnowszą wersję AXIS Media Control można pobrać i zainstalować ręcznie z witryny axis.com.

Generuj raport serwera