Rozwiązywanie problemów z kamerami Axis

Generuj raport serwera

Jeśli wystąpi problem podczas instalacji, ale można nadal uzyskać dostęp do kamery, wygeneruj raport serwera. Raport bardzo pomoże zespołowi pomocy technicznej Axis w rozwiązaniu danego problemu.

Raport serwera zawiera informacje o takich kwestiach jak parametry, sieć oraz pliki systemowe.

  1. Przejdź na stronę domową kamery i kliknij Ustawienia.
  2. Wyświetl Opcje systemowe w menu po lewej stronie, kliknij Pomoc , a następnie Dzienniki i raporty.
  3. Kliknij Pobierz raport serwera, by automatycznie zapisać raport jako skompresowany plik zip na komputerze. Jeśli zaznaczysz opcję Dołącz ujęcie z pola Podgląd na żywo, do raportu zostanie dołączony obraz z kamery.
Server report

Ilustracja 9: Kliknij przycisk, aby pobrać raport serwera.

Napisz zgłoszenie