Rozwiązywanie problemów z kamerami Axis

Rozumienie znaczenia kontrolek LED kamery

Kontrolki LED kamery mogą być bardzo użytecznym źródłem informacji podczas rozwiązywania problemów z kamerą sieciową firmy Axis. Różne modele mają różne układy kontrolek LED; jako przykład wykorzystamy model AXIS P1365.

Ten model ma trzy kontrolki LED: jedną informującą o statusie, jedną informującą o zasilaniu i jedną informującą o sieci. Każda kontrolka LED może świecić w różnych kolorach.

Kontrolka LED statusu

Świeci na zielono światłem podczas normalnej pracy

Świeci na pomarańczowo światłem ciągłym podczas uruchamiania, przywracania ustawień fabrycznych oraz odtwarzania ustawień

Wolno miga na czerwono w przypadku błędu aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Ilustracja 1: Świeceni na zielono światłem ciągłym podczas normalnej pracy. Świeci na pomarańczowo światłem ciągłym podczas uruchamiania, przywracania ustawień fabrycznych oraz odtwarzania ustawień. Wolno miga na czerwono w przypadku błędu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. 

Kontrolka LED zasilania

Świeci na zielono światłem podczas normalnej pracy

Miga na zielono/pomarańczowo w trakcie aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Ilustracja 2: Świeceni na zielono światłem ciągłym podczas normalnej pracy. Miga na zielono/pomarańczowo w trakcie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Kontrolka LED sieci

Świeci na zielono światłem ciągłym przy połączeniu o prędkości 100 Mb/s Miga w trakcie wymiany danych z siecią

Świeci na pomarańczowo światłem ciągłym przy połączeniu o prędkości 10 Mb/s Miga w trakcie wymiany danych z siecią

Nie świeci w przypadku braku połączenia sieciowego

Ilustracja 3: Świeci na zielono światłem ciągłym przy połączeniu o prędkości 100 Mb/s. Miga w trakcie wymiany danych z siecią. Świeci na pomarańczowo światłem ciągłym przy połączeniu o prędkości 10 Mb/s. Miga w trakcie wymiany danych z siecią. Nie świeci w przypadku braku połączenia sieciowego.

Sprawdź sprzęt i połączenie