Rozwiązywanie problemów z kamerami Axis

Sprawdź sprzęt i połączenie

Kontrolki LED kamery można wykorzystać jako punkt początkowy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących sprzętu i połączenia sieciowego.

Na przykład: jeśli kontrolka LED zasilania nie świeci, należy najpierw sprawdzić przyłącze zasilania. Jeśli kontrolka LED zasilania świeci, kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie kontrolki LED sieci. Nieświecąca kontrola LED sieci oznacza, że nie ma połączenia z siecią; należy sprawdzić sprzęt.

Brak zasilania

Uwaga: nie wszystkie te opcje mają zastosowanie do wszystkich sytuacji, zaś lista nie jest pełna!

Standardowy zasilacz:

 • Sprawdź, czy korzystać z odpowiedniego zasilacza
 • Wypróbuj inny zasilacz
 • Zmierz wyjście zasilacza multimetrem

PoE:

 • Sprawdź, czy przełącznik PoE dostarcza wystarczająco dużo energii
 • Wypróbuj inny kabel i inny port przełącznika/zasilacza midspan
 • Wypróbuj inne urządzenie PoE w tym samym porcie
 • Sprawdź, czy do kamery dopływa prąd z zasilacza, a następnie podłącz ją do przełącznika innego niż PoE
 • Sprawdź port sieciowy pod kątem uszkodzeń fizycznych

Ilustracja 4: Kontrolka LED zasilania.

Brak sieci

Uwaga: nie wszystkie te opcje mają zastosowanie do wszystkich sytuacji, zaś lista nie jest pełna!

Sieć przewodowa:

 • Wypróbuj inne urządzenie w tym samym porcie
 • Wypróbuj inny kabel i port przełącznika
 • Sprawdź port sieciowy pod kątem uszkodzeń fizycznych

Sieć bezprzewodowa:

 • Sprawdź, czy kamera łączy się podczas korzystania z kabla sieciowego
 • Przesuń kamerę bliżej routera/punktu dostępu
 • Sprawdź ustawienia bezprzewodowe na stronie domowej kamery
 • Spróbuj unikać wykorzystywania tego samego kanału co pobliskie sieci bezprzewodowe — wykorzystaj opcję „automatyczną” w routerze/punkcie dostępu
 • Sprawdź, czy router/punkt dostępu wysyła identyfikator SSID
 • Sprawdź, czy Twój identyfikator SSID znajduje się na liście sieci bezprzewodowych
 • Spróbuj połączyć kamerę z niezabezpieczoną siecią bezprzewodową
 • Upewnij się, że router obsługuje protokoły bezprzewodowe 802.11A/B/G/N

Ilustracja 5: Kontrolka LED sieci.

Zasilanie i sieć

Uwaga: nie wszystkie te opcje mają zastosowanie do wszystkich sytuacji, zaś lista nie jest pełna!

Brak połączenia:

 • Sprawdź, czy możesz wejść na stronę domową kamery
 • Uruchom przesłać kamerze polecenie ping
 • Sprawdź, czy możesz się połączyć poprzez FTP
 • Przywróć ustawienia fabryczne kamery
Flashing network LED

Ilustracja 6: Kontrolki LED zasilania i sieci.

Przeczytaj często zadawane pytania