Top ten installation challenges

Dziesięć największych wyzwań dla instalacji

Do narzędzi instalacyjnych mogą należeć zarówno narzędzia ręczne i elektryczne, jak i urządzenia diagnostyczne niezbędne do przeprowadzenia pomyślnej i skutecznej instalacji.

Sprzęt

Standardowe narzędzia ręczne, takie jak wkrętaki, klucze, młotki, obcinaki i szczypce, mogą pomóc w instalacji, jak również narzędzia elektryczne, takie jak wiertarki, piły i obcinaki. Inne narzędzia, takie jak miary, poziomice i szablony, są także przydatne przy instalacji. Potrzebna jest również solidna drabina o odpowiedniej wysokości w celu zapewnienia bezpiecznej instalacji. Można również użyć podnośnika. Ekrany instalacyjne i diagnostyczne także znacznie ułatwiają instalację. W celu uzyskania dodatkowych informacji o wyświetlaczach instalacyjnych AXIS T8414 patrz Wyświetlacz instalacyjny AXIS T8414

W tych samouczkach pokazano kompletną procedurę instalacji ze szczegółowym omówieniem istotnych czynności: Samouczki instalacyjne

Internetowe narzędzia Axis do projektowania

Firma Axis oferuje różne narzędzia, które pomagają w projektowaniu, wyborze lub instalacji naszych produktów. Można skorzystać z naszych darmowych narzędzi: Narzędzia do projektowania systemu

Istotne kwestie w trakcie instalacji

W celu pomyślnej instalacji należy zapewnić, co następuje:

  • Instalator musi przeczytać dołączoną dokumentację instalacyjną.
  • Należy używać prawidłowych wkrętaków i kluczy, aby nie uszkodzić elementów mocujących.
  • Należy użyć prawidłowego klucza zabezpieczającego do kopułek odpornych na wandalizm.
  • Należy upewnić się, że materiały transportowe i opakunkowe są usunięte z kopułki. Jest to szczególnie istotne w przypadku kamer PTZ, które są często pakowane z wkładką z gąbki w celu zabezpieczenia kamery w trakcie transportu.