Top ten installation challenges

Dziesięć największych wyzwań dla instalacji

Dziesięć najważniejszych wyzwań w trakcie instalacji

Pomyślna instalacja kamery wymaga uwzględnienia kilku istotnych czynników.Jakie kamery należy wybrać?Jaki jest właściwy sposób ich instalacji? 

W tym dziesięciopunktowym poradniku opisujemy część problemów, jakie można napotkać w trakcie instalacji, oraz przedstawiamy ich możliwe rozwiązania.Omawiamy takie kwestie jak prowadzenie przewodów, konfigurację cieci, czynniki środowiskowe oraz wybór i ustawienie kamery, a także sposoby maksymalnego wykorzystania funkcji obrazowania kamery Axis.

Infrastruktura okablowania