M50 ceiling mount

Dziesięć powodów, dla których warto przejść na system dozoru wideo oparty na protokole IP

Niższy koszt całkowity

W przypadku systemu opartego na protokole IP całkowity koszt posiadania jest niższy niż w systemie analogowym.Chociaż sama cena kamer analogowych jest niższa, koszty niezbędnej robocizny i cena cyfrowych rejestratorów wideo przeważają szalę na rzecz kamer IP.

W niezależnym badaniu integratorów przeprowadzonym w 2010 r. porównano oferty na systemy analogowe i IP obejmujące 14, 25 i 40 kamer przeznaczone do nadzoru w sklepie detalicznym.Badanie wykazało, że oferty na systemy IP były korzystniejsze, a różnica rosła wraz z liczbą kamer.Przy 40 kamerach system IP kosztował o 16% mniej niż analogowy.

Mniejsza ilość okablowania przekłada się na mniejsze potrzeby w zakresie konserwacji, a otwarty standard umożliwia korzystanie z niedrogiego, gotowego sprzętu IT na potrzeby integracji funkcji.

Lower total cost of ownership for an IP-based system

Ilustracja 12. W przypadku systemu opartego na protokole IP całkowity koszt posiadania jest niższy niż w systemie analogowym.

Nowe możliwości