M50 ceiling mount

Dziesięć powodów, dla których warto przejść na system dozoru wideo oparty na protokole IP

Łatwe skalowanie

System nadzoru wideo oparty na protokole IP w razie potrzeby można łatwo rozbudować.Wymogi związane z okablowaniem są znacznie mniej złożone niż w systemie analogowym, a otwarte standardy eliminują konieczność stosowania zastrzeżonych technologii.

W systemie analogowym dodawanie nowych kamer lub funkcji wiąże się z koniecznością instalowana dużej ilości nowych kabli, a ponieważ system opiera się na zastrzeżonych technologiach, wybór może ograniczać się do oferty jednego producenta.

Axis jest członkiem-założycielem ONVIF, czyli otwartego forum branżowego mającego na celu rozwój globalnego standardu interfejsu urządzeń bezpieczeństwa fizycznego opartych na protokole IP. Standard ONVIF daje gwarancję, że urządzenia IP różnych producentów mogą być instalowane i współdziałać w tej samej sieci.

Stosowanie standardowych elementów IP umożliwia łatwą integracją z innymi systemami.Sygnał wideo można z dnia na dzień przekierować w inne miejsce, a funkcje kamer można rozszerzyć przy użyciu inteligentnych wtyczek.

Scale up

Ilustracja 11. System nadzoru wideo oparty na protokole IP w razie potrzeby można łatwo rozbudować.

Niższy koszt całkowity