Video management systems

System features

A video management system can support many different features:

Viewing

AXIS Camera Station’s live view screen.

A key function of a video management system is enabling live and recorded video to be viewed in efficient and user-friendly ways. Most video management software applications enable multiple users to view in different modes such as split view (to view different cameras at the same time), full screen or camera sequence (where views from different cameras are displayed automatically, one after the other).

Many video management software programs also offer a multi-camera playback feature, which enables users to view simultaneous recordings from different cameras. This provides users with an ability to obtain a comprehensive picture of an event, which is helpful in an investigation. Additional features may be multi-monitor viewing and mapping, which overlays camera icons that represent the locations of cameras on a map of a building or area.

Multi-streaming

Multiple, individually configurable video streams enable different frame rate video and resolution to be sent to different recipients.

Axis’ advanced network video products enable multi-streaming, where multiple video streams from a network camera or video encoder can be individually configured with different frame rates, compression formats and resolutions, and sent to different recipients. This capability optimizes the use of network bandwidth.

Video recording

Scheduled recording settings with a combination of continuous and alarm/motion-triggered recordings applied using AXIS Camera Station video management software.

With video management software such as AXIS Camera Station, video can be recorded manually, continuously and on trigger (by motion or alarm), and continuous and triggered recordings can be scheduled to run at selected times during each day of the week.

Continuous recording normally uses more disk space than an alarm-triggered recording. An alarm-triggered recording may be activated by, for example, video motion detection or external inputs through a camera’s or video encoder’s input port. With scheduled recordings, timetables for both continuous and alarm/motion-triggered recordings can be set.

Once the type of recording method is selected, the quality of the recordings can be determined by selecting the video format (e.g., H.264, MPEG-4, Motion JPEG), resolution, compression level and frame rate. These parameters will affect the amount of bandwidth used, as well as the size of storage space required.

Network video products may have varying frame rate capabilities depending on the resolution. Recording and/or viewing at full frame rate (considered as 30 frames per second in NTSC standard and 25 frames per second in PAL standard) on all cameras at all times is more than what is required for most applications. Frame rates under normal conditions can be set lower — for example, one to four frames per second — to dramatically decrease storage requirements. In the event of an alarm — for instance, if video motion detection or an external sensor is triggered — a separate stream with a higher recording frame rate can be sent.

Recording and storage

Most video management software use the standard Windows file system for storage, so any system drive or network-attached drive can be used for storing video. A video management software program may enable more than one level of storage; for instance, recordings are made on a primary hard drive (the local hard disk) and archiving takes place on either local disks, network-attached drive or remote hard drive. Users may be able to specify how long images should remain on the primary hard drive before they are automatically deleted or moved to the archive drive. Users may also be able to prevent event-triggered video from being deleted automatically by specially marking or locking them in the system.

Event management and intelligent video

Event management and intelligent video enable a surveillance system to be constantly on guard in analyzing inputs to detect an event. Once an event is detected, the system can automatically respond with actions such as video recording and sending alerts.

Event management is about identifying or creating an event that is triggered by inputs, whether from built-in features in the network video products or from other systems such as point-of-sale terminals or intelligent video software, and configuring the network video surveillance system to automatically respond to the event by, for example, recording video, sending alert notifications and activating different devices such as doors and lights.

Event management and intelligent video functionalities can work together to enable a video surveillance system to more efficiently use network bandwidth and storage space. Live camera monitoring is not required all the time since alert notifications to operators can be sent when an event occurs. All configured responses can be activated automatically, improving response times. Event management helps operators cover more cameras.

Both event management and intelligent video functionalities can be built-in and conducted in a network video product or in a video management software program. It can also be handled by both in the sense that a video management software program can take advantage of an intelligent video functionality that is built into a network video product. In such a case, the intelligent video functionality, such as video motion detection and camera tampering, can be performed by the network video product and flagged to the management software program for further actions to be taken. This process offers a number of benefits:

 • It enables a more efficient use of bandwidth and storage space since there is no need for a camera to continuously send video to a video management server for analysis of any potential events. Analysis takes place at the network video product and video streams are sent for recording and/or viewing only when an event occurs.
 • It does not require the video management server to have a fast processing capability, thereby providing some cost-savings. Conducting intelligent video algorithms is CPU intensive.
 • Scalability can be achieved. If a server were to perform intelligent video algorithms, only a few cameras can be managed at any given time. Having the intelligent functionality “at the edge”, i.e. in the network camera or video encoder, enables a fast response time and a very large number of cameras to be managed proactively.

Setting event triggers using an Axis network video product web interface.

Event triggers

An event can be scheduled or triggered. Events can be triggered by, for example:

 • Input port(s): The input port(s) on a network camera or video encoder can be connected to external devices such as a motion sensor or a door switch.
 • Manual trigger: An operator can make use of buttons to manually trigger an event.
 • Video motion detection: When a camera detects certain movement in a camera’s motion detection window, an event can be triggered.
 • Camera tampering: This feature, which allows a camera to detect when it has been intentionally covered, moved or is no longer in focus, can be used to trigger an event.
 • Audio trigger: This enables a camera with built-in audio support to trigger an event if it detects audio below or above a certain threshold.
 • Temperature: If the temperature rises or falls outside of the operating range of a camera, an event can be triggered.

Odpowiedzi

Produkty sieciowe do dozoru wizyjnego lub oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym można skonfigurować tak, aby reagowały one na zdarzenia przez cały czas lub tylko w określonych momentach. Można skonfigurować najczęściej stosowane reakcje na zdarzenie, takie jak:

 • Przesłanie obrazów lub zarejestrowanych strumieni wideo do określonej lokalizacji z określoną liczbą klatek na sekundę. W przypadku korzystania z funkcji zdarzeń wyzwalających rejestrację w interfejsie WWW produktów sieciowych firmy Axis możliwe jest wyłącznie przesyłanie obrazów w formacie JPEG. W przypadku korzystania z oprogramowania do zarządzania materiałem wizyjnym z produktu sieciowego do dozoru wizyjnego można przesłać strumień wideo o określonym formacie kompresji (H.264/MPEG-4/Motion JPEG) i stopniu kompresji.
 • Aktywacja portu wyjścia: Porty wyjścia kamery sieciowej lub wideoenkodera można podłączyć do urządzeń zewnętrznych, takich jak alarmy. (Więcej informacji podano w części dotyczącej portów wyjścia).
 • Wysłanie powiadomienia emailem: Użytkownicy są informowani o wystąpieniu zdarzenia. Do wiadomości email może być również załączony obraz.
 • Wysłanie powiadomienia HTTP/TCP: Jest to powiadomienie dla systemu zarządzania dozorem wizyjnym, który może na przykład dzięki temu rozpoczynać rejestrację.
 • Przejście do prepozycji PTZ: Funkcja ta może być dostępna z kamerami PTZ lub kamerami kopułkowymi PTZ. Umożliwia ona skierowanie kamery po zarejestrowaniu zdarzenia w określone miejsce, na przykład na okno.
 • Przesłanie w ramach usługi zewnętrznej wiadomości tekstowej (SMS) z informacją dotyczącą alarmu lub wiadomości MMS z obrazem przedstawiającym zdarzenie.
 • Aktywacja powiadomienia dźwiękowego w systemie zarządzania dozorem wizyjnym.
 • Wyświetlenie wyskakującego okna, przedstawiającego widoki z kamery, przy której zarejestrowano wystąpienie zdarzenia.
 • Wyświetlenie procedur, których powinien przestrzegać operator.

Oprócz powyższych opcji można również skonfigurować bufor dla obrazu (przed wystąpieniem alarmu i po nim), dzięki czemu produkt sieciowy może wysłać zarejestrowany przed i po zdarzeniu obraz wideo o ustalonej długości i liczbie klatek na sekundę. Może to pomóc w zapewnieniu pełniejszego obrazu zdarzenia.

Porty wejścia/wyjścia

Cechą charakterystyczną wyłącznie dla kamer i wideoenkoderów sieciowych, w porównaniu z kamerami analogowymi, są zintegrowane porty wejścia i wyjścia (We/Wy). Porty te pozwalają produktom sieciowym łączyć się z urządzeniami zewnętrznymi i umożliwiają zarządzanie produktami w sieci. Można na przykład skonfigurować kamerę lub wideoenkoder sieciowy podłączone przez port wejścia dla zewnętrznego czujnika alarmu tak, aby po uruchomieniu czujnika przesyłały tylko obraz wideo.

Do portów wejścia sieciowych produktów do dozoru wizyjnego można podłączyć w zasadzie każde urządzenie. Co do zasady, do kamery lub wideoenkodera sieciowego można podłączyć każde urządzenie, które może przełączać obwód otwarty i zamknięty. Podstawową funkcją portu wyjścia produktu sieciowego do dozoru wizyjnego jest uruchamianie urządzeń zewnętrznych automatycznie lub zdalnie poprzez operatora lub aplikację.

Device type Description Usage
Door contact Simple magnetic switch that detects the opening of doors or windows. When the circuit is broken (door is opened), images/video as well as notifications can be sent from the camera.
Passive infrared detector (PIR) A sensor that detects motion based on heat emission. When motion is detected, the PIR breaks the circuit and images/video as well as notifications can be sent from the camera.
Glass break detector An active sensor that measures air pressure in a room and detects sudden pressure drops. (The sensor can be powered by the camera.) When a drop in air pressure is detected, the detector breaks the circuit, and images/video as well as notifications can be sent from the camera.

 

Example of devices that can be connected to the input port.
Device type Description Usage
Door relay A relay (solenoid) that controls the opening and closing of door locks. The locking/unlocking of a door can be controlled by a remote operator (over a network) or be an automatic response to an alarm event.
Siren Alarm siren configured to sound when alarm is detected. The network video product can activate the siren either when motion is detected using the built-in video motion detection or using “information” from the digital input.
Alarm/intrusion system An alarm security system that continuously monitors a normally closed or open alarm circuit. The network video product can act as an integrated part of the alarm system that serves as a sensor, enhancing the alarm system with event-triggered video transfers.

 

Example of devices that can be connected to the output port.

Setting video motion detection in AXIS Camera Station video management software.

Video motion detection

Video motion detection (VMD) is a common feature in video management systems. It is a way of defining activity in a scene by analyzing image data and differences in a series of images. With VMD, motion can be detected in any part of a camera’s view. Users can configure a number of “included” windows (a specific area in a camera’s view where motion is to be detected), and “excluded” windows (areas within an “included” window that should be ignored). Using VMD helps to prioritize recordings, decrease the amount of recorded video and make searching for events easier.

Active tampering alarm

This intelligent video functionality, embedded in many Axis network video products, can be used as an event trigger when a camera is manipulated in any way; for instance, through accidental redirection, blocking, defocusing or being spray-painted, covered or damaged. Without such detection, surveillance cameras can become of limited use.

Management features

AXIS Camera Management software makes it easy to find, install and configure network video products.

All video management software applications provide the ability to add and configure basic camera settings, frame rate, resolution and compression format, but some also include more advanced functionalities, such as camera discovery and complete device management. The larger a video surveillance system becomes, the more important it is to be able to efficiently manage networked devices.

Software programs that help simplify the management of network cameras and video encoders in an installation often provide the following functionalities:

 • Locating and showing the connection status of video devices on the network.
 • Setting IP addresses.
 • Configuring single or multiple units.
 • Managing firmware upgrades of multiple units.
 • Managing user access rights.
 • Providing a configuration sheet, which enables users to obtain, in one place, an overview of all camera and recording configurations.

Security

An important part of video management is security. A network video product or video management software should enable the following to be defined or set:

 • Authorized users
 • Passwords
 • Different user-access levels, for example:
  - Administrator: access to all functionalities (In the AXIS Camera Station software, for instance, an administrator can select which cameras and functionalities a user may have access to.)
  - Operator: access to all functionalities except for certain configuration pages
  - Viewer: access only to live video from selected cameras

Public View Monitoring (PVM)

Public View Monitor (PVM) systems provide live video of the retail environment. A monitor displays selected security surveillance video to the public. For example, customers may see live images of themselves as they enter a store sending a strong message that video surveillance is in place. This deters undesirable behavior, helping to reduce losses and improve customer relations.

System setup examples

Network video is a scalable, flexible and cost-effective route to powerful PVM solutions and different system setups are available.

Monitor displaying a video feed from network cameras via a NVR/VMS.

Monitor displaying a video feed from network cameras via a video decoder.

Monitor displaying a video feed from network cameras via a smartphone or tablet.

Next topic: Integrated systems

Integrated systems