Dźwięk w systemie nadzoru

W obie strony

Transmisję dźwięku często opisuje się przy użyciu terminów „simplex”, „half-duplex” i „full-duplex”.

Przy użyciu kamery z wbudowaną obsługą dźwięku można łatwo skonfigurować funkcję strażnika. Osoba odwiedzająca staje wówczas przed kamerą i mówi, w jakiej sprawie przychodzi.Obraz i dźwięk są nadzorowane przez operatora, który może mówić do osoby odwiedzającej przez głośnik podłączony do kamery.Gdy osoba ta otrzyma pozwolenie na wejście, operator może zdalnie otworzyć drzwi przy użyciu np. portu wyjściowego kamery.

Ilustracja 5. Tryb simplex oznacza możliwość przesyłania dźwięku wyłącznie w jednym kierunku, zazwyczaj od kamery do operatora.Typowe zastosowania to np. słuchanie przez operatora dźwięku dochodzącego z obserwowanej sceny albo nagrywanie przesłuchań lub rozpraw w sądzie.

Ilustracja 6. Tryb half-duplex umożliwia przepływ dźwięku w obu kierunkach, ale tylko w jednym kierunku w danym momencie.Przypomina to trochę łączność przy użyciu krótkofalówek — można albo mówić, albo słuchać, ale nie mówić i słuchać jednocześnie.To rozwiązanie może się przydać, gdy operator musi komunikować się bezpośrednio z osobami przebywającymi w monitorowanym miejscu.

Ilustracja 7. Tryb full-duplex oznacza możliwość jednoczesnego przesyłania i odbierania dźwięku, podobnie jak w rozmowie przez telefon.W tym trybie może wystąpić problem sprzężenia zwrotnego, jeśli mikrofon i głośnik po którejś stronie łącza znajdują się zbyt blisko siebie.

Podsumowanie