Dźwięk w systemie nadzoru

Bliżej

Podłączając mikron zewnętrzny, można podnieść jakość nagrywanego dźwięku lub zapewnić optymalne umiejscowienie mikrofonu.

Kamerę często montuje się w narożniku pomieszczenia w pobliżu sufitu. To umiejscowienie nie jest idealne dla mikrofonu, ponieważ twarde powierzchnie sufitu i ścian powodują powstawanie pogłosu i zniekształceń nagrywanego dźwięku. W miarę możliwości mikrofon należy instalować z dala od dużych płaskich powierzchni.

Indirect sounds create delays and distortion

Ilustracja 3. Kamera zamontowana w narożniku pomieszczenia nie jest najlepszym rozwiązaniem z perspektywy dźwięku.Czerwona linia pokazuje, że dźwięki odbite powodują powstawanie opóźnień i zniekształceń — inaczej niż w przypadku dźwięku docierającego bezpośrednio do mikrofonu (niebieska linia).

Dźwięk rozchodzący się w powietrzu ulega tłumieniu. Oznacza to, że wraz ze zwiększaniem się odległości natężenie dźwięku stopniowo słabnie.Podwojenie odległości powoduje czterokrotny spadek natężenia dźwięku.

Move micro

Ilustracja 4. Odsunięcie mikrofonu od źródeł hałasu — czyli przysunięcie go do źródła dźwięku, które faktycznie ma być rejestrowane — w dużym stopniu poprawi jakość nagrań audio.

W obie strony