Dźwięk w systemie nadzoru

Dźwięk w systemie nadzoru

Wzbogacenie instalacji o dźwięk możne podnieść jakość detekcji, zapewniając większą wiedzę sytuacyjną i umożliwiając uzyskiwanie cennych informacji na potrzeby prac wyjaśniających.

Dźwięk może rozszerzyć możliwości systemu nadzoru wizyjnego i zapewnić istotne korzyści operacyjne.

Najpierw to, co najważniejsze