Site survey considerations

Kwestie dozoru w lokalizacji

Wybór i umiejscowienie kamer

Wymagania operacyjne określają, czy wystarczy widzieć, czy w danym miejscu znajdują się ludzie, czy też istnieje konieczność rozpoznawania osób lub ich identyfikacji.Używamy tutaj określeń „rozpoznawanie” i „identyfikacja”. Rozpoznawanie odnosi się do osoby znanej, a w identyfikacji chodzi o zapewnienie wystarczającej liczby szczegółów, która pozwoli na zidentyfikowanie tej osoby bez względu na otoczenie i ubranie.

Ilustracja 2. Różne rozdzielczości na potrzeby identyfikacji, rozpoznawania i detekcji.

Jedna kamera często wystarcza do zapewnienia ogólnego widoku obserwowanej sceny, jednak może nie wystarczyć do identyfikacji osób.Jeżeli identyfikacja jest jednym z celów nadzoru, w projekcie należy uwzględnić dodatkową kamerę, tak jak to pokazano na poniższej ilustracji.

Ilustracja 3. Jedna kamera zapewniająca widok ogólny i dodatkowa kamera do identyfikacji.

Na ilustracji 4 pokazano, że cztery kamery stałopozycyjne umożliwiają monitorowanie większości parkingu. Ten sam obszar można monitorować przy użyciu jednej kamery PTZ dzięki funkcji obrotu.Z drugiej strony kamera PTZ może w danym momencie objąć tylko pewien wycinek obszaru, podczas gdy kamery stałopozycyjne gwarantują stałe pokrycie całego obszaru.

Ilustracja 4. Porównanie pola pokrycia kamer stałopozycyjnych i kamery PTZ. 

Infrastruktura sieciowa