Site survey considerations

Kwestie dozoru w lokalizacji

Ustalenie celu

Do najważniejszych kroków tego procesu należą rozmowa z klientem i przegląd terenu, które pozwalają uzyskać bardziej szczegółowe informacje o firmie i jej działalności.

Cele związane z systemem nadzoru w firmie XYZ — przykład pierwszy

  1. Zapewnienie pracownikom ochrony wsparcia wizualnego obejmującego miejsca położone z tyłu obiektu i ogrodzenia, a także możliwość obserwowania wjeżdżających pojazdów. Pozwoli to zwiększyć możliwości działu ochrony w zakresie dokumentowania wstępu osób upoważnionych i reagowania na nieuprawnione wtargnięcia na teren obiektu.
  2. Wizualna identyfikacja i dokumentacja wszystkich osób wchodzących i wychodzących z terenu firmy przez południową bramę w celu uzyskania dokładnej liczby i zapewnienia identyfikacji wszystkich osób przebywających na terenie firmy na wypadek sytuacji awaryjnej.
  3. Nagrywanie obrazu wideo poza godzinami pracy uruchamiane na podstawie zdarzeń w celu zmniejszenia zapotrzebowania na przepustowość i pamięć masową.

Cele związane z kamerami w firmie XYZ — przykład drugi

  1. Celem zamontowania kamer 1, 3, 4 i 5 jest ogólne dokumentowanie aktywności na obszarze firmy bez szczegółowej identyfikacji osób.
  2. Kamera 2 ma dwa cele:
    1. Zapewnienie identyfikacji twarzy wszystkich osób wchodzących przez drzwi nr 4 w godzinach 17:00–07:00. 
    2. Zapewnienie ogólnego widoku aktywności w holu przy drzwiach nr 4 w godzinach 7:00–17:00.
Construction workers

Ilustracja 1.Badanie terenu pomaga w planowaniu systemu nadzoru.

Aspekty badania terenu