Site survey considerations

Kwestie dozoru w lokalizacji

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

Obliczenie całkowitej wymaganej mocy

Obecnie obowiązują dwa standardy PoE:802.3af dopuszcza maksymalnie 15,4 W na kanał, natomiast PoE 802.3at podwaja dostępną moc do 25 W.

Aby zapewnić wystarczającą moc na każdym przełączniku, trzeba obliczyć całkowite zapotrzebowanie mocy dla wszystkich urządzeń, które będą podłączone do określonego przełącznika w sieci. To całkowite zapotrzebowanie mocy musi być mniejsze od tzw. budżetu mocy PoE przełącznika, czyli całkowitej mocy PoE na przełącznik i na port.

Na ilustracji 7 przedstawiono minimalne i maksymalne poziomy poboru mocy urządzeń zasilających i urządzeń zasilanych.

Klasa Użycie Poziom mocy wyjściowej urządzenia zasilającego Maksymalne poziomy mocy w urządzeniu zasilanym (PD)
0 Domyślnie 15,4 W 0,44–12,95 W
1 Opcjonalnie 4,0 W 0,44–3,84 W
2 Opcjonalnie 7,0 W 3,84–6,49 W
3 Opcjonalnie 15,4 W 6,49–12,95 W
4 Dotyczy 802.3at High PoE 30 W 12,95–25,5 W

 

Ilustracja 7. Tabela przedstawia minimalne i maksymalne poziomy mocy urządzeń zasilających i zasilanych.Wartości te należy zastosować do obliczenia budżetu mocy systemu.

Zasilanie urządzenia przy użyciu funkcji PoE może stać się bardziej krytyczne w zależności od temperatury otoczenia.Wiele urządzeń może pracować w niskich temperaturach w zależności od dostępnej mocy.W przypadku kamer zewnętrznych należy sprawdzić, czy jest używany odpowiedni zasilacz midspan.Jak widać na ilustracji 8, dzięki zastosowaniu zasilania High PoE kamera AXIS P1344-E może pracować w temperaturach sięgających -40°C.

Ilustracja 6. Specyfikacja kamery AXIS P1344-E określa, że przy zastosowaniu funkcji High PoE może ona działać w temperaturach sięgających -40°C.

Podsumowanie