Site survey considerations

Kwestie dozoru w lokalizacji

Infrastruktura sieciowa

Sprawdzenie urządzeń sieciowych

Należy sprawdzić istniejące urządzenia i ich funkcje, upewnić się, że sieć spełnia swoje zadania, oraz sprawdzić, czy system umożliwia spełnienie przyszłych wymagań.Chodzi o to, czy system będzie obsługiwał zaawansowane funkcje, które mogą być wymagane w przyszłości, takie jak jakość serwisu (QoS), zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) lub wirtualne sieci lokalne (VLAN).

Certyfikowanie okablowania

Należy przeprowadzić certyfikację istniejącego okablowania.W tym celu należy się upewnić, że przewody są odpowiednie do przyszłych wymagań i mają odpowiednią przepustowość do obsługi żądanego obciążenia sieci.Do sprawdzenia parametrów należy użyć narzędzi przeznaczonych do certyfikowania sieci.

Utworzenie prawidłowej topologii sieci

Tworząc topologię sieci, nie należy nigdy stosować infrastruktury łańcuchowej, ponieważ jest to system podatny na uszkodzenia, który charakteryzuje się wąskimi gardłami i małą nadmiarowością.

Topologia gwiazdy.

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)