Site survey considerations

Kwestie dozoru w lokalizacji

Aspekty badania terenu

Badanie terenu składa się z wielu elementów. Część z nich pomożemy zidentyfikować w tym poradniku.Jednym z pierwszych czynników do zdefiniowania jest cel instalacji.Należy również rozważyć fizyczną lokalizację i potrzeby klienta. Ponadto trzeba dokonać przeglądu istniejących procedur bezpieczeństwa i ustalić nowe.Na udaną instalację systemu nadzoru wpływają również takie ważne czynniki jak obszary i powody monitoringu, rodzaje kamer i ich umiejscowienie oraz aktualna infrastruktura sieciowa.

W tym przewodniku aspekty badania terenu przedstawimy w pięciu krokach.

Ustalenie celu