Site survey considerations

Kwestie dozoru w lokalizacji

Aspekty badania terenu

Podczas planowania systemu nadzoru do podstawowych elementów badania terenu należą fizyczna lokalizacja i potrzeby klienta.Przeprowadzany wspólnie z klientem przegląd istniejących procedur i zasad bezpieczeństwa może pomóc w identyfikacji potencjalnych udoskonaleń.Ważnym wymaganiem jest przeprowadzenie analizy zagrożeń w celu zidentyfikowania potrzeb związanych z nadzorem. Jednocześnie analiza ta pomaga określić, czemu klient chce zapobiec lub przed czym chce się uchronić.

Kolejne elementy badania terenu obejmują określenie ogólnych wymagań, obszarów i powodów monitoringu oraz niezbędnych poziomów bezpieczeństwa.Następnym ważnym aspektem jest aktualna infrastruktura, np. istniejące urządzenia, dostępne oświetlenie i okablowanie oraz warunki montażu kamer.

Badanie terenu ułatwia identyfikację obszarów zainteresowania, które czasem umykają uwadze klienta.Do typowych obszarów monitoringu należą:

  • wejścia
  • wyjścia ewakuacyjne
  • bramy wjazdowe i wejściowe
  • kasy
  • bankomaty
  • poczekalnie/kolejki
  • recepcje
  • rampy załadowcze / wejścia dla dostawców
  • korytarze
  • ogrodzenia/płoty/okna
Wybór i umiejscowienie kamer