Site survey considerations

Kwestie dozoru w lokalizacji

Podsumowanie

Przed zainstalowaniem systemu nadzoru zaleca się przeprowadzenie badania terenu oraz udokumentowanie go na potrzeby przyszłych potrzeb i modernizacji.

Jednym z pierwszych aspektów jest zdefiniowanie celów instalacji. Ponadto należy rozważyć lokalizację i potrzeby klienta, a także dokonać przeglądu istniejących procedur bezpieczeństwa i ustalić nowe.Na udaną instalację systemu nadzoru wpływają również takie ważne czynniki jak obszary i powody monitoringu, rodzaje kamer i ich umiejscowienie oraz aktualny stan infrastruktury sieciowej.