Power Surges

Skoki zasilania

Co to jest przepięcie?

Częściej występującą przyczyną jest włączenie i wyłączenie urządzeń dużej mocy, takich jak silniki wind czy systemy klimatyzacji. Wynikłe zmiany pola magnetycznego lub elektrycznego otaczającego takie linie dużej mocy mogą prowadzić do powstawania napięciowych przebiegów nieustalonych w znajdującym się w pobliżu okablowaniu.

Przepięcia mogą być także skutkiem uszkodzenia sprzętu lub linii zasilających. W dzisiejszych złożonych systemach rozdzielczych zdarzenia tego rodzaju można uważać za nieuniknione.

Urządzenia elektroniczne ulegają coraz większej miniaturyzacji, a nowoczesne, delikatne elementy są coraz bardziej podatne na nadmierne zmiany napięcia i natężenia prądu. Gdy na urządzenie podziała przebieg nieustalony o wystarczająco dużej mocy, może ono ulec nieodwracalnym uszkodzeniom lub nawet zapalić się.

Ochrona