Power Surges

Skoki zasilania

Przepięcia

Skok zasilania to przejściowy skok napięcia w sieci zasilającej lub sieci danych. Najbardziej znaną przyczyną jest uderzenie pioruna, ale to tylko jedna z wielu powszechnych przyczyn.

Częstsze przyczyny obejmują włączanie y wyłączanie maszyn zużywających dużo energii, np. silników wind lub klimatyzatorów. Skutkujące zmiany w polu magnetycznym lub elektrycznym wokół takich maszyn zużywających dużo energii mogą prowadzić do zmian napięcia w otaczających je przewodach.

Skoki mogą również zaistnieć wskutek stosowania wadliwego sprzętu lub braku zasilania. W obecnym złożonym systemie przesyłu energii tego rodzaju zdarzenie należy uznać za nieuniknione.

Sprzęt elektroniczny staje się coraz bardziej kompaktowy, a zawarte w nim nowoczesne i delikatne podzespoły stają się coraz bardziej wrażliwe na nadmierne zmiany natężenia i napięcia. Jeśli urządzenie zetknie się z wystarczająco silnym skokiem energii, może zostać uszkodzone w sposób uniemożliwiający naprawę, a nawet zapalić się.

Co to jest przepięcie?