Idealny licznik pikseli

Wykorzystanie modelu

Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji możemy zastosować opisaną metodę.

W oparciu o wymogi operacyjne związane z daną sceną używamy posiadanych wartości, aby określić minimalną wymaganą rozdzielczość. Do rozpoznawania osób na rampie załadowczej o szerokości 10 m potrzebujemy minimum 125 pikseli/m, co łącznie daje 1250 pikseli. Tak więc w tym przypadku wystarczy kamera o rozdzielczości poziomej wynoszącej 1280 pikseli.

W innym przykładzie klient monitoruje biuro przy użyciu kamery HDTV i chce znać maksymalną szerokość sceny na potrzeby identyfikacji. Z rozdzielczości kamery wynoszącej 1920 x 1080 wynika, że maksymalna szerokość sceny na potrzeby identyfikacji wynosi 1920/5 pikseli/cm = 384 cm.

Przy niższej rozdzielczości maksymalna szerokość sceny będzie mniejsza.W przypadku większej sceny linia przechwytywana będzie bardziej oddalona, zapewniając tym samym większy obszar identyfikacji.

W ten sposób integrator może klientowi pokazać i w jasny sposób opisać scenę, w której można spodziewać się spełnienia wymogów.

Licznik pikseli Axis