Idealny licznik pikseli

Prosty model

Podobnie jak w przypadku poprzednich modeli analogowych celem jest pomoc w doborze kamery i pola widzenia na podstawie określonego wymogu operacyjnego, a nie zdefiniowanie minimalnej, stałej normy.Po prostu nie sposób zagwarantować, że zgodność z taką uproszczoną regułą pozwoli kamerze spełnić wymogi operacyjne — nawet przy podanej gęstości pikseli.

Sprawę jeszcze bardziej komplikuje fakt, że nie można z pewnością stwierdzić, że niezgodność instalacji z wytycznymi uniemożliwi spełnienie jednego wymogu operacyjnego.Wynika to z faktu, że rzeczywistość jest zdecydowanie zbyt skomplikowana, aby można ją było ująć w proste równanie matematyczne, które nie uwzględnia takich złożonych zagadnień jak kierunek światła, natężenie i dynamika.Model nie uwzględnia także takich czynników jak kompresja obrazu czy jakość optyki.Wybór optyki jest szczególnie ważny (stanowi wręcz odrębną dziedzinę wiedzy), dlatego warto współpracować z dostawcami kamer, które zostały kompleksowo przetestowane z dostarczanymi obiektywami.

Określenie wymogów operacyjnych

Tak jak w metodzie procentowej w przypadku kamer analogowych wymogi operacyjne należy określić względem punktu lub linii położonej pod kątem 90 stopni od osi kamery w jej polu widzenia.Jest to niezbędne, ponieważ im dalej od kamery znajduje się obiekt, tym mniejsza jest gęstość pikseli.W Axis tę wyobrażoną linię biegnącą przez pole widzenia nazywamy linią przechwytywania.Jednak tak samo jak rozszerzona skala procentowa nie jest przydatnym kryterium w rzeczywistości, nie są nim także ludzkie głowy.Do codziennego użytku potrzebna jest znormalizowana miara.

Na ilustracji 1 przedstawiono wymogi operacyjne dotyczące przeciętnej twarzy oraz wyliczenia gęstości pikseli w centymetrach i calach.Znając te wartości, możemy ich użyć na różne sposoby.Na ilustracji 2 przedstawiono trzy kryteria operacyjne z rozpoznawaniem po lewej oraz detekcją po prawej stronie.

Wymóg operacyjny Piksele w poziomie / twarz Piksele/cm Piksele/cal
Identyfikacja (trudne warunki) 80 pikseli/twarz 5 pikseli/cm 12,5 piksela/cal
Identyfikacja (dobre warunki³) 40 pikseli/twarz 2,5 piksela/cm 6,3 piksela/cal
Rozpoznawanie 20 pikseli/twarz 1,25 piksela/cm 3,2 piksela/cal
Detekcja 4 piksele/twarz 0,25 piksela/cm 0,6 piksela/cal

 

Ilustracja 1

Ilustracja 1.Przykładowy wygląd trzech kryteriów operacyjnych.

Wykorzystanie modelu