Idealny licznik pikseli

Gęstość pikseli

Rozwój dozoru IP sprawia, że ponownie definiujemy nasze wymogi operacyjne.

Zamiast wykorzystywać wysokość pionową jako procent, możemy skoncentrować się na gęstości pikseli, która oznacza liczbę pikseli przedstawiających interesujący nas obiekt, zazwyczaj czyjąś twarz.

Ludzka twarz ma cechy identyfikacyjne, które ją wyróżniają; różnice w szerokości twarzy są mniejsze niż różnice w wysokości lub szerokości ciała. Przeciętna ludzka twarz ma 16 centymetrów szerokości. Po uzyskaniu zaleceń Szwedzkiego Narodowego Laboratorium Kryminalistycznego oraz wyników testów przeprowadzonych przez Axis zdecydowaliśmy się stosować 80 pikseli jako wymóg dla identyfikacji twarzy w trudnych warunkach¹. (patrz Tabela 3).

Niektóre źródła² zalecają 40 pikseli dla twarzy, jednak mimo że 80 pikseli na twarz może wydawać się dużą liczbą, Axis zaleca taką liczbę pikseli ze względu na fakt, że niewiele jest innych użytecznych elementów identyfikacyjnych. W przypadku rozpoznawania wcześniej uzyskana wiedza oferuje dodatkowe czynniki, np. to, jak dana osoba się porusza — łatwo to zaobserwować i rozpoznać, jednak trudno dokładnie zidentyfikować i opisać. Liczba 80 pikseli zapewnia odpowiedni margines bezpieczeństwa, jako że oferuje wystarczającą jakość wideo, nawet jeśli obiekt nie patrzy bezpośrednio na kamerę lub jeśli oświetlenie nie jest idealne.

Wymóg operacyjny Piksele w poziomie / twarz Piksele/cm Piksele/cal
Identyfikacja (trudne warunki) 80 pikseli/twarz 5 pikseli/cm 12,5 piksela/cal
Identyfikacja (dobre warunki³) 40 pikseli/twarz 2,5 piksela/cm 6,3 piksela/cal
Rozpoznawanie 20 pikseli/twarz 1,25 piksela/cm 3,2 piksela/cal
Detekcja 4 piksele/twarz 0,25 piksela/cm 0,6 piksela/cal

 

Ilustracja 1

 

¹ Trudne warunki: Sytuacje bardzo zmiennego lub słabego oświetlenia.Osoby, obiekty i pojazdy są obserwowane pod kątem, przy którym szczegóły znajdują się w cieniu, lub są odwrócone od kamery.Trudne warunki mogą również wystąpić w sytuacji, gdy osoby, obiekty i pojazdy przemieszczają się z bardzo dużą szybkością.Częściej występują na zewnątrz budynków bez dodatkowego oświetlenia lub wewnątrz budynków przy bardzo niskim poziomie oświetlenia.
² Zobacz normę międzynarodową EN 50132-7:2012 CENELEC
³ Dobre warunki: Sytuacje odpowiedniego oświetlenia.Osoby, obiekty i pojazdy przemieszczają się z przeciętną szybkością oraz są obserwowane pod kątem zapewniającym dostateczną widoczność szczegółów.Dobre warunki częściej występują wewnątrz budynków przy równomiernym oświetleniu lub na zewnątrz budynków przy dodatkowym oświetleniu.

Prosty model