Idealny licznik pikseli

Przejście na system IP

W wyniku pojawienia się na rynku kamer IP, a w szczególności na skutek rozwoju kamer megapikselowych i HDTV, trzeba było opracować nowy sposób na określenie kryteriów spełnienia wymogów operacyjnych.W poniższych sześciu krokach przedstawiamy model umożliwiający powiązanie wymogów operacyjnych z parametrami nowoczesnych systemów nadzoru wizyjnego i kamer IP.

W przypadku polecania kamer i zastanawiania się, jaka jest „najlepsza” kamera na rynku, łatwo skoncentrować się na kartach katalogowych i danych technicznych.Dlatego wielu integratorów traci z oczu kluczowy aspekt każdej instalacji, jakim są wymogi operacyjne, czyli faktyczny cel nadzoru.

Kiedyś, gdy systemy nadzoru były w całości analogowe, wybór kamery odpowiedniej do wymogów operacyjnych sprowadzał się głównie do wyboru odpowiedniego obiektywu, ponieważ zakres dostępnych rozdzielczości był bardzo ograniczony.Większość systemów CCTV była przeznaczona do monitorowania ludzkiego zachowania, więc za wzorzec służyło ciało człowieka.Chcąc rozróżnić poszczególne scenariusze nadzoru, określono różne kategorie w oparciu o procentową reprezentację wysokości ciała (wzrostu) człowieka w stosunku do pola widzenia.Chociaż trudno tutaj mówić o globalnym standardzie, dość powszechnie przyjęło się rozróżnienie potrzeb detekcji, rozpoznawania i identyfikacji.

Kategoria Skrót Wymóg operacyjny Wzrost — 4 CIF
Identyfikacja Id Powinno być wystarczająco dużo szczegółów, aby umożliwić identyfikację osoby ponad uzasadnioną wątpliwość. 100% na podstawie cytowanego źródła brytyjskiego, stosunkowo często stosowane również 150%.
Rozpoznawanie Roz Wysoki stopień pewności, czy przedstawiona osoba jest identyczna z osobą widzianą wcześniej. 50%
Detekcja Det Możliwość określenia z wysokim stopniem pewności, czy na obrazie obecna jest osoba. 10%

 

Ilustracja 1. (UK Home Office Scientific Development Branch, 2009)

Nawet jeśli wartości przedstawione w tabeli 1 sprawdzają się w odniesieniu do standardowych rozdzielczości analogowych, w przypadku rozdzielczości kamer IP sytuacja się komplikuje.Chociaż można przekształcić linie obrazu telewizyjnego na piksele (jak widać w tabeli 2), w rzeczywistych sytuacjach jest to zdecydowanie zbyt skomplikowane.Musi istnieć inny sposób.

Kategoria PAL 1080p 720p WSVGA SVGA VGA 2CIF CIF QCIF
Identyfikacja 100 38 56 67 67 84 139 139 139
Rozpoznawanie 50 19 28 34 34 42 70 70 139
Obserwowanie 25 10 14 17 17 21 35 35 70
Detekcja 10 4 6 7 7 9 14 14 28
Monitorowanie 5 2 3 3 3 5 7 7 14

 

Ilustracja 2. Jeśli chodzi o interpretację tabeli, to przykładowo w przypadku kamery HD 1080p pionowa procentowa reprezentacja wzrostu człowieka na potrzeby identyfikacji powinna wynosić 38%.
Gęstość pikseli