Idealny licznik pikseli

Podsumowanie

Choć przedstawiony w tym artykule model stanowi dość jednostronny pogląd na trudne zadanie wyboru kamery, zawarte w nim najważniejsze wytyczne pozwalają określić odpowiednie właściwości urządzenia.Ponadto model ten jest bardzo przydatny i wymaga od użytkownika jedynie zapamiętania wartości liczbowych odpowiadających trzem różnym wymogom operacyjnym.

Żaden model teoretyczny nie jest w stanie uwzględnić wszystkich czynników wpływających na użyteczność obrazu i nadal funkcjonować jako wytyczna w rzeczywistych zastosowaniach, ale model przedstawiony w tym artykule może nieco rozjaśnić złożoną kwestię tworzenia systemu nadzoru skutecznie realizującego postawiony przed nim cel.Przez przedstawienie tej metody mamy nadzieję, że ułatwimy wszystkim specjalistom zajmującym się nadzorem wizyjnym uwzględnianie wymogów operacyjnych.