Introduction to imaging

Wprowadzenie do obrazowania

Kluczowe znaczenie światła

Gdy rano po wschodzie słońce przemieszcza się na niebie, zmienia się kierunek padania światła. Można to zaobserwować przypatrując się, jak cień drzewa zmienia swoje położenie w ciągu dnia.

To ważna prawidłowość, o której należy pamiętać w zastosowaniach związanych z nadzorem wizyjnym. Aby uniknąć potencjalnego tylnego oświetlenia monitorowanej sceny, kamerę warto za każdym razem umiejscowić tak, aby słońce znajdowało się za nią, a nie przed obiektywem.

Chmury i niekorzystne warunki pogodowe zmniejszają ilość dostępnego światła słonecznego, w wyniku czego konieczna jest zmiana ustawień ekspozycji w kamerze.

Ponadto pora dnia determinuje kolor światła słonecznego, które w południe ma barwę neutralną, a o wschodzie i zachodzie bardziej ciepłe, intensywne zabarwienie. Kolor światła nazywany jest temperaturą barwową.

Wszystkie powyższe parametry mają wpływ na postrzeganie przez nas obrazów. Dlatego też w każdym zastosowaniu związanym z nadzorem wizyjnym należy dokładnie zrozumieć i odpowiednio uwzględnić kierunek światła, jego natężenie oraz temperaturę barwową.           

Ekspozycja w słonecznej i pochmurnej pogodzie