Introduction to imaging

Wprowadzenie do obrazowania

Ekspozycja w słonecznej i pochmurnej pogodzie

W jasnym świetle dnia każda scena jest pełna światła. Dlatego też w przypadku dobrze oświetlonej sceny do uzyskania wymaganej wartości ekspozycji nie jest konieczne bardzo długie naświetlanie matrycy przez obiektyw.

Przy pochmurnej pogodzie każda scena ma mniej światła. Dlatego też taka scena wymaga dłuższego naświetlania matrycy przez obiektyw. Innym sposobem na uzyskanie prawidłowej wartości ekspozycji jest zwiększenie otworu przysłony, co sprawia, że w danej jednostce czasu do matrycy dociera większa ilość światła.

  • Krótkie czasy ekspozycji zmniejszają rozmycie obrazu spowodowane ruchem.
  • Mały otwór przysłony zwiększa głębię ostrości.
Głębia pola widzenia