Introduction to imaging

Wprowadzenie do obrazowania

Głębia pola widzenia

Jeśli scena rejestrowana na zewnątrz budynku jest oświetlona światłem słonecznym, otwór przysłony można zmniejszyć, co spowoduje zwiększenie głębi ostrości.

Niemniej jednak powiększenie obiektu znacząco ograniczy możliwości nadzorowania sąsiadujących obszarów.

Powiększenie obiektu często skutkuje znacznym zmniejszeniem głębi ostrości. Całkowicie otwarta przysłona, np. w warunkach słabego oświetlenia, spowoduje dodatkowe ograniczenie głębi ostrości.

Rozdzielczość – liczba pikseli a poziom szczegółowości obrazu