Introduction to imaging

Wprowadzenie do obrazowania

Podsumowanie

  • Warunki oświetleniowe na zewnątrz budynku zmieniają się w czasie
  • Głębia ostrości zwiększa się wraz ze zmniejszaniem otworu przysłony
  • Długie czasy otwarcia migawki zwiększają rozmycie obiektów w ruchu