Image quality

Jakość obrazu

Jakość i kompresja

Cyfrowy obraz wideo można poddać kompresji, aby zmniejszyć wykorzystanie przepustowości podczas przesyłania strumieniowego i zaoszczędzić miejsce w pamięci masowej.Kompresja polega na zastosowaniu algorytmu matematycznego do wartości liczbowych składających się na strumień wideo.Ilość danych wyjściowych jest znacznie mniejsza niż przed zastosowaniem kompresji, ale do strumienia wideo przed jego wyświetleniem należy zastosować algorytm odwracający.

W większości algorytmów, czyli kodeków (skrót od kompresor/dekompresor), odbywa się to po części przez odrzucenie mało istotnych informacji.W trakcie dekompresji te brakujące dane są przywracane przez aproksymację, przez co wynik końcowy nieco różni się od pierwotnego nagrania.Jest to tzw. kompresja stratna, ponieważ powoduje ona zmniejszenie wierności obrazu.Przy niskich współczynnikach kompresji ludzkie oko nie jest w stanie dostrzec tej straty jakości, ale przy wyższych współczynnikach (stosowanych przy mniejszej przepustowości) pogorszenie jakości obrazu jest wyraźnie dostrzegalne.

Skuteczność kompresji zależy od charakteru sceny.Ruchliwa scena będzie trudniejsza do skompresowania, zajmując większą przepustowość lub zwiększając ilość artefaktów na obrazie.Z ustawieniami kompresji należy nieco poeksperymentować, aby znaleźć optymalny stosunek rozmiaru plików i jakości obrazu.

Największy wpływ na jakość obrazu ma wybór właściwej kamery i obiektywu do danych zastosowań, ale wiele można również osiągnąć przez właściwe umiejscowienie kamery i dobór optymalnych ustawień.

Ilustracja 8. Przy niskim współczynniku kompresji (po lewej) gołym okiem nie da się dostrzec strat jakości, ale przy wyższym współczynniku (po prawej) na obrazie pojawią się zauważalne artefakty.

Podsumowanie