Image quality

Jakość obrazu

Poprawa jakości obrazu

Oświetlenie świetlówkowe jest bardzo powszechne w sklepach, magazynach i biurach.Świetlówka włącza się i wyłącza z dużą częstotliwością, ale dla ludzkiego oka stwarza to wrażenie nieprzerwanego strumienia światła.Jednak przy określonych czasach otwarcia migawki kamery to migotanie prowadzi do powstania niepożądanego efektu w strumieniu wideo.Włączenie opcji flicker-free (bez migotania) powoduje, że kamera może wyeliminować efekt migotania przez ustawienie odpowiedniego czasu otwarcia migawki.W zależności od lokalizacji częstotliwość zasilania wynosi 50 Hz lub 60 Hz i tę właśnie wartość należy ustawić w kamerze, aby funkcja eliminująca migotanie mogła działać prawidłowo.

Aby wygenerować równomiernie naświetlony obraz, kamera reguluje czas otwarcia migawki i przysłonę odpowiednio do ilości dostępnego światła.Niektóre sceny mogą zwierać obszary znacznie jaśniejsze od pozostałych, na przykład na skutek odbić światła, silnych lamp lub światła słonecznego wnikającego przez okno.Te zbyt jasne obszary mogą spowodować, że kamera obniży ustawienia oświetlenia, skutkiem czego większość obrazu będzie zbyt ciemna.

Gdy użytkownik włączy funkcję kompensacji oświetlenia tylnego, kamera zignoruje nieliczne jasne obszary i zastosuje oświetlenie odpowiednie dla ciemniejszych partii obrazu.

Ilustracja 6. Zbyt jasne miejsca mogą spowodować, że kamera obniży parametry naświetlania, dając ogólnie ciemniejszy obraz.Problem ten można rozwiązać, włączając w kamerze funkcję kompensacji oświetlenia tylnego.

Różnica między najciemniejszymi i najjaśniejszymi partiami obrazu jest nazywana zakresem tonalnym.Jeśli zakres tonalny przekracza możliwości przetwornika kamery, ciemne partie są przedstawiane jako w całości czarne, a partie jasne — jako w całości białe.

Niektóre kamery są wyposażone w tryb szerokiego zakresu tonalnego, w którym stosowane są różne techniki kompensacji skrajnych poziomów jasności obrazu.Ustawienie to warto wypróbować, jeśli scena obejmuje bardzo jasne i bardzo ciemne miejsca.Jeśli to możliwe, kamerę należy ustawić tak, aby uniknąć skrajnych poziomów jasności.

Ilustracja 7. Na pierwszych dwóch obrazach widać, że zakres tonalny w monitorowanej scenie powoduje prześwietlenie lub niedoświetlenie niektórych partii obrazu.Na obrazie po prawej stronie zastosowano funkcję szerokiego zakresu tonalnego w wersji Dynamic Capture, dzięki czemu uzyskano zrównoważony obraz z dobrą widocznością wszystkich obszarów.

Jakość i kompresja