Image quality

Jakość obrazu

Podstawowe ustawienia kamery

Na ilość światła docierającego do przetwornika w istotnym stopniu wpływa otwór przysłony.Wartość przysłony (tzw. wartość f) jest ilorazem ogniskowej obiektywu i średnicy otworu.Na przykład obiektyw 50 mm z otworem 25 mm ma wartość f równą 2,0 (często przedstawianą w anglosaskim zapisie 2.0), ponieważ 50 podzielone przez 25 równa się dwa.Im wyższa wartość f, tym mniejszy otwór i odwrotnie.Niższa wartość f oznacza, że do przetwornika dociera więcej światła.

Depth of field

Ilustracja 2: Apertura również wpływa na głębię ostrości, czyli na to, jaka część sceny będzie ostra w tym samym czasie. 

Inne ustawienie kamery bezpośrednio związane z ilością światła dostępnego w scenie to prędkość migawki. Jest to ilość czasu, przez jaki migawka jest otwarta, przez co umożliwia światłu dostanie się do środka, uruchomienie czujnika i utworzenie obrazu, na przykład 1/50 sekundy. Jeśli dostępna jest większa ilość światła, migawka nie musi być otwarta przez tak długi czas, tak więc możliwa jest większa prędkość migawki. Wraz ze zmniejszającą się ilością światła prędkość migawki musi stać się wolniejsza, by zapewnić więcej czasu czujnikowi na uchwycenie wystarczającej ilości światła, by można było utworzyć obraz. Jeśli prędkość migawki jest bardzo mała, wszystko, co porusza się w scenie, będzie na obrazie zamazane, gdy położenie obiektu będzie się zmieniać podczas nagrywania. Nosi to nazwę rozmycia obiektów w ruchu i ma negatywny wpływ zarówno na jakość obrazu, jak i na użyteczność wideo.

Wiele kamer stosuje wewnętrzne zwiększenie intensywności sygnału obrazu zwane wzmocnieniem. Aby możliwe było rejestrowanie obrazów przy słabym oświetleniu bez wpływania na prędkość migawki czy głębię ostrości, można elektronicznie wzmocnić słaby sygnał czujnika, dzięki czemu obraz będzie jaśniejszy. Skutkiem ubocznym tego rozwiązania jest to, że niewielkie niedoskonałości obrazu są również wzmacniane i powielane jako szum obrazu. Szum zmniejsza jakość obrazu i zazwyczaj wymaga większej przepustowości strumienia wideo. Szum obrazu wzrasta też wraz ze wzrostem temperatur, tak więc czasami warto zamontować system aktywnego chłodzenia kamery.

Kamery Axis automatycznie regulują aperturę, prędkość migawki oraz wzmocnienie, by utworzyć odpowiednio naświetlony obraz. Można również określić ustawienie priorytetowe, by uzyskać niski poziom szumu lub niewielkie rozmycie obiektów w ruchu, w zależności od wymogów.

 

Ilustracja 3: Szum zmniejsza jakość obrazu i zazwyczaj zwiększa przepustowość niezbędną dla strumienia wideo.

Zaawansowane ustawienia kamery