Image quality

Jakość obrazu

Zaawansowane ustawienia kamery

Wszystkie obrazy cyfrowe składają się z niewielkich elementów zwanych pikselami.Piksel jest najmniejszym niepodzielnym elementem obrazu. Każdy piksel ma określony kolor i natężenie.Całkowita liczba pikseli na obrazie to rozdzielczość.Rozdzielczość 1920x1080 oznacza, że obraz składa się z 1920 kolumn i 1080 rzędów pikseli (czyli w sumie z 2 073 600 pikseli). Innym terminem określającym tę rozdzielczość byłyby 2 megapiksele, ponieważ obraz zawiera w przybliżeniu 2 miliony pikseli.

Ilustracja 4. Piksel jest punktem obrazu mającym określony kolor i natężenie.

Przy wyższej rozdzielczości kamera może zarejestrować drobniejsze detale sceny, ale ponieważ wartość każdego piksela musi być zapisana i przesłana w strumieniu wideo, zwiększa się również zapotrzebowanie na przepustowość.W zależności od wymagań operacyjnych trzeba ustawić taką rozdzielczość, aby zapewnić wystarczający poziom szczegółowości obrazu bez przekraczania dostępnej przepustowości.

Światło widzialne składa się z pewnego spektrum długości fal, w którym fale o różnych długościach są postrzegane jako różne kolory.Światło słoneczne obejmuje niemal całe to spektrum i najczęściej przyjmuje się, że ma barwę białą.Światło emitowane przez inne źródło może być przesunięte w kierunku większych lub mniejszych długości fal, co powoduje, że „biel” ma czerwony lub niebieski odcień.Po odbiciu od przedmiotów odcień ten przenosi się na obraz, powodując jego nienaturalny wygląd.

Przesunięcie źródła światła w kierunku określonej długości fal nazywa się temperaturą barwową i jest mierzone w stopniach Kelwina.Jeżeli kamera zna temperaturę barwową padającego światła, może skorygować obraz tak, aby białe przedmioty były białe — funkcja ta nazywa się balansem bieli.Wiele kamer próbuje automatycznie określić temperaturę barwową, a następnie odpowiednio ustawić balans bieli.Istnieje także możliwość ustawienia stałej temperatury barwowej w zależności od rodzaju oświetlenia występującego w scenie, na przykład świetlówek lub żarówek. 

Ilustracja 5. Jeśli obraz jest nienaturalnie niebieski, należy sprawdzić ustawienia balansu bieli. 

Poprawa jakości obrazu