Image quality

Jakość obrazu

Jakość obrazu

Stworzenie skutecznego nadzoru wizyjnego wymaga uwzględnienia wielu czynników.Ostatecznym celem jest zapewnienie obrazów o wystarczającej jakości do nadzoru określonego obiektu. Ale czym jest jakość obrazu i jak ustawić kamerę, aby osiągnąć ten cel?

Światło