Identification and recognition

Identyfikacja i rozpoznanie

Ustawienie kamery

Przy projektowaniu systemu należy uwzględnić ruch.Do celów identyfikacji zaleca się minimalną poklatkowość na poziomie 5–8 klatek na sekundę.Cele nadzoru mogą wymagać wyższej poklatkowości, na przykład jeśli potrzebny jest bardziej szczegółowy obraz serii zdarzeń.Jeśli na obserwowanym obszarze osoby lub obiekty poruszają się z dużą prędkością lub blisko kamery, warto zwiększyć poklatkowość, aby mieć pewność, że kamera zarejestruje każdy etap rozwoju zdarzeń.

Ponadto w celu zapewnienia ostrego obrazu szybko poruszających się osób i obiektów należy używać krótkich czasów otwarcia migawki.Używanie kamer obsługujących skanowanie progresywne eliminuje efekt rozmycia poruszających się obiektów, który występuje na obrazie wideo z przeplotem.

Ilustracja 4: Obraz z dobrym oświetleniem, zarówno pod kątem intensywności, jak i kierunku. Kamera znajduje się na tym samym poziomie co ludzie, a obiektyw zapewnia zarówno ostrość, jak i głębię ostrości.

Na przydatność zarejestrowanego materiału z perspektywy identyfikacji i rozpoznawania w dużym stopniu może wpłynąć kompresja.Przy wysokim współczynniku kompresji pojawiają się rozmycie i pikselizacja, które utrudniają identyfikację.Jeśli zastosowano algorytm kompresji z ograniczoną przepływnością, kompresja w przypadku ruchu może być wyższa, skutkiem czego nagranie, które w innych warunkach byłoby ostre, staje się bezużyteczne.Natomiast przy zmiennej przepływności kompresja nie ulega zmianie, ale w przypadku wystąpienia ruchu zwiększa się wykorzystanie przepustowości.

Testowanie