Learning tracks

Właściciel niewielkiego butiku, urząd odpowiedzialny za transport, kampus uniwersytecki lub szpital... Każdy klient ma swoje indywidualne potrzeby. A zrozumienie pełnego potencjału systemów nadzoru wizyjnego pomaga w projektowaniu optymalnych rozwiązań dla klientów.

Axis Communications' Academy oferuje narzędzia i szkolenia potrzebne do poszerzania kompetencji w zakresie projektowania systemów.

Ścieżka szkoleń z zakresu projektowania systemów

Ścieżka szkoleń dla osób zajmujących się projektowaniem systemów zapewnia dogłębną wiedzę na temat tego, jak projektować inteligentne rozwiązania przy użyciu produktów Axis i ich możliwości. Zalecamy rozpoczęcie od podstaw, a następnie poszerzanie wiedzy przez realizowanie kolejnych kroków.

Pierwszy krok

  • Podstawy sieciowych systemów wizyjnych (szkolenie stacjonarne) *

* Chcąc wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym, przejdź do sekcji Szkolenia stacjonarne

Drugi krok — pogłębienie wiedzy

Tematyka: Technologie sieciowych systemów wizyjnych

Tematyka: Zagadnienia projektowe

Tematyka: Obraz

Trzeci krok — szkolenia specjalistyczne

  • Projektowanie sieciowych rozwiązań wizyjnych (szkolenie stacjonarne) *
  • Technologie wideoenkoderów (szkolenie stacjonarne) *
  • AXIS Camera Station (szkolenie stacjonarne) *

* Chcąc wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym, przejdź do sekcji Szkolenia stacjonarne