Kamery Axis czuwają nad bezpiecznym snem małych pacjentów

Szpital im. I.Mościckiego w Chorzowie wprowadza telemedyczne rozwiązania w diagnostyce zaburzeń oddychania z wykorzystaniem urządzeń firmy Axis

„Wyposażenie stanowisk diagnostycznych Laboratorium Snu w cyfrową wideometrię niezmiernie podniosło jakość badań i komfort mojej pracy. Jako lekarz zdalnie oceniający badania zyskałem możliwość wizualnej kontroli jakości pracy wykonywanej przez personel techniczny. Fakt, iż stosowane przez nas kamery Axis rejestrują obraz w podczerwieni w połączeniu ze świetną optyką pozwala mi na weryfikację zdarzeń oddechowych i zaburzeń snu, które najpierw oznaczam na wykresach parametrów fizjologicznych.” Dr n.med. Maciej Tażbirek.

Misja

Szpital im. I. Mościckiego Lecznica Dzieci i Dorosłych - Laboratorium Snu: To niepubliczny szpital, którego główną domeną działalności jest otolaryngologia (schorzenia nosa, gardła i uszu) dorosłych i dzieci. Funkcjonujące w Szpitalu Laboratorium Snu jest wiodącą w kraju placówką, w której diagnozuje się i leczy zaburzenia oddychania oraz struktury snu. Właściwa diagnostyka i w przypadku wykrycia obecności zaburzeń szybkie podjęcie leczenia są kluczowe dla właściwego zapobiegania konsekwencjom bezdechu.

Rozwiązanie

Laboratorium Snu dążąc do wyznaczania standardów jakości badań PSG w kraju przyjęło rygorystyczne wytyczne Amerykańskiej Akademii Snu - AASM 2008. Wytyczne te wymagają rejestracji licznych parametrów fizjologicznych w trakcie snu takich jak poziom tlenu we krwi, akcja serca, aktywność elektryczna mózgu i mięśni oraz wideorejestracja całości badania w podczerwieni. Fakt stosowania w Szpitalu stacji diagnostycznych firmy Philips/Respironics, które wymagają możliwości uzyskania szyfrowanego połączenia z kamerami, zdalnego sterowania pozycją kamery oraz automatycznego przełączania trybów dzień/noc szybko wskazały na rozwiązania firmy Axis.

Rezultat

Kamery AXIS 214 PTZ dały personelowi medycznemu nadzorującemu przebieg całonocnych badań możliwość nieinwazyjnego podglądu diagnozowanych pacjentów. Jest to niezwykle istotne ponieważ każda wizyta w pokoju pacjenta może fałszować wynik badania. Monitorowanie najmniejszych pacjentów pozwala na szybką interwencję personelu medycznego w przypadku przebudzenia dziecka, dla którego pobyt w szpitalu nieodzownie łączy się ze stresem. Zapis wideo zsynchronizowany z rejestracją parametrów fizjologicznych przyczynia się do podniesienia jakości diagnostyki.

Powiązane łącza

Kamera sieciowa AXIS 214 PTZ
Służba zdrowia