Informacje o sieciowych systemach audio

Uzyskaj dostęp do informacji i wskazówek, które pomogą w zrozumieniu działania sieciowych systemów audio. Kliknij łącze, aby wyświetlić dokument.

Inteligentne i proste rozwiązania audio — zastosowanie.
Martin Gren, współzałożyciel Axis, i Håkan Hansson, Product Manager Audio, wyjaśniają zalety zaktualizowanych API audio.