Banner - the Axis ecosystem

Ekosystem Axis

Nasz sposób działania: globalna obecność i lokalna wiedza rynkowa

Jasno zdefiniowany, globalny model działalności promuje lojalność, skalowalność i dzielenie się wiedzą. 

We współpracy z partnerami w 179 krajach Axis dostarcza czołowe rozwiązania klientom na całym świecie. Od samego początku stosujemy model sprzedaży pośredniej — sprzedajemy nasze produkty dystrybutorom, którzy następnie sprzedają je integratorom systemów i sprzedawcom, a ci z kolei — klientom.

Nasz model sprzedaży pośredniej sprawia, że na każdym etapie — od dystrybucji po instalacje — wykorzystywane są niezbędne specjalistyczne kompetencje, dzięki czemu klienci zyskują to, co naprawdę najlepsze.

Kompleksowa dystrybucja

Dzięki współpracy z partnerami globalnymi i lokalnymi zapewniamy szeroki wybór kanałów dystrybucji. Nasi dystrybutorzy to ogniwo łączące Axis ze sprzedawcami i integratorami systemów. Przechowują oni zapasy produktów Axis, a także fakturują kwalifikujących się sprzedawców i integratorów oraz oferują im kredyty kupieckie.

Dystrybutorzy mogą również oferować sprzedawcom i integratorom systemów usługi dodatkowe, takie jak informacje marketingowe i produktowe, przedsprzedażowa pomoc techniczna i jeden punkt sprzedaży wszystkich elementów systemu nadzoru wizyjnego. Dystrybutor odgrywa kluczową rolę w udostępnianiu elementów do systemów nadzoru, dzięki czemu ma duże możliwości przychodowe.

Prężna sieć partnerów

Nasi integratorzy systemów i sprzedawcy mają kontakt z klientami i zajmują się projektowaniem, integracją, instalacją oraz serwisowaniem produktów Axis. Niektórzy z nich współpracują tylko z klientami z wybranej branży, inni obsługują więcej branż. Główne kompetencje partnerów są różne i obejmują elementy sieciowe, okablowanie strukturalne, zabezpieczenia itd.

Wszyscy partnerzy mogą zarabiać na sprzęcie i oprogramowaniu Axis oraz na własnych usługach, takich jak projektowanie, obsługa techniczna, doradztwo itp. Nasz dział sprzedaży bardzo ściśle z nimi współpracuje, zapewniając bieżące wsparcie oraz transfer specjalistycznej wiedzy i umiejętności, na przykład w postaci globalnych programów szkoleń i certyfikacji.

Globalna sieć dla przyszłego rozwoju

Dzięki rozwiniętej, międzynarodowej sieci partnerów oraz znakomitej wiedzy na temat lokalnych trendów i potrzeb jesteśmy w stanie skutecznie wykorzystać potencjał rozwojowy rynku.

Naszym celem jest rozwijanie sieci i popularyzacja korzystania z cyfrowych systemów bezpieczeństwa na całym świecie. Wraz z naszymi partnerami dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem do realizacji tego celu.

Dostawcy oprogramowania: Partnerzy programistyczni firmy Axis

Partnerzy programistyczni firmy Axis to niezależni dostawcy oprogramowania, którzy koncentrują się na tworzeniu komercyjnych rozwiązań programowych integrowanych z produktami Axis. Tworzone przez nich rozwiązania do zarządzania materiałem wizyjnym są przeznaczone dla różnych branż i odpowiadają różnym potrzebom. Dzięki bliskim kontaktom z klientami lokalnymi partnerzy ci są również w stanie dostarczać rozwiązania dostosowane do specyficznych wymogów klienta lub partnera handlowego w zakresie integracji.

Konsultanci

Ponadto Axis współpracuje z konsultantami (nazywanymi czasem biurami projektowymi), którzy służą klientom wiedzą techniczną i operacyjną oraz umiejętnościami w zakresie projektowania. Konsultanci zajmują się projektowaniem, instalacją, obsługą i nadzorowaniem projektów realizowanych u klientów oraz zarządzaniem nimi.  

Partnerzy technologiczni

Axis współpracuje również z partnerami technologicznymi. Są to dostawcy sprzętu, którzy oferują technologie klasy korporacyjnej z obszarów sieci, przechowywania danych, wyświetlaczy i łączności bezprzewodowej jako uzupełnienie oferty Axis, zapewniając klientom wyjątkowy poziom funkcjonalności.